اهداف جایزه

  • فرهنگ سازی و گسترش آینده پژوهی در کشور
  • استانداردسازی فعالیت های آینده پژوهی و ارتقاء سطح کیفی آنها
  • شناسایی و معرفی آثار برگزیده و الگو در زمینه آینده پژوهی
  • افزایش ارتباطات و توسعه فضای تعامل میان فعالان حوزه آینده پژوهی
BACK