حیطه‌ها

 • آینده پژوهی سلامت
 • آینده پژوهی فرهنگی – اجتماعی
 • آینده پژوهی علم و فناوری


 • برخی از اولویت ها

  آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه سلامت (آینده سلامت، سلامت روان، سالمندی، اعتیاد، سبک جدید زندگی، طرح تحول، مسائل دارو، سلامت دیجیتال، مدل تأمین منابع مالی نظام سلامت، تعارض منافع در نظام سلامت، همکاری‌های بین‌المللی و نظام سلامت، گردشگری سلامت)

  آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی (سرمایه اجتماعی، اقتصاد خلاق، آینده هنجارها، مسائل نسلی، ازدواج، فساد سیستمی، صنایع فرهنگی، نوآوری اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کسب و کارهای دیجیتال، جمعیت، خانواده، حقوق زنان، گردشگری، آموزش و پرورش)

  آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه محیط زیست (بحران تامین آب، آلودگی های زیست محیطی، تخریب منابع، تنوع زیستی، الزامات و ضمانت های قوانین، پایداری زیست محیطی)

  آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه آموزش عالی (تحولات اجتماعی آموزش عالی، تعاملات بین المللی، تحقیق و پژوهش، فساد و تقلب علمی، اخلاق، مشکلات ساختاری، توسعه نوآوری و فعالیت های دانش بنیان)

  آینده پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه علم و فناوری (فناورهای نرم و سخت نوظهور، فناوری های همگرا، فضای سایبری، تنظیم‌گری)

  آینده پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه سیاست داخلی و بین الملل (افکار عمومی، مشارکت مردمی، ارتباطات بین المللی، دیپلماسی منطقه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی عمومی)

  آینده پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه اقتصاد (سرمایه گذاری، اصلاحات ساختاری، نظام‌های بانکی، حمایتی، بودجه‌ریزی، مالیاتی، رکود اقتصادی، بدهی های دولت)
BACK