شرایط ارسال آثار

 • ارسال آثار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول چکیده آثار از طریق آدرس الکترونیک دبیرخانه جایزه دریافت می شود. دبیرخانه پس از بررسی اولیه و تطبیق تناسب چکیده های ارسالی با جایزه، حیطه ها، محورها و شرایط، از صاحبان آثار مورد تایید جهت ارسال مستندات کامل دعوت می کند.

نکات فراخوان

 • با توجه به رسالت ترویجی جایزه، در این دوره تنها آثار منتشر شده به زبان فارسی پذیرش می شوند.
  تمامی آثار راه یافته به مراحل داوری و برگزیدگان سطوح مختلف به نحو شایسته ای در راستای ماموریت ترویجی جایزه در سایت جایزه معرفی خواهند شد.
  مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه می باشد.
  کمیته علمی و داوران جایزه تلاش می کنند تا بازخورد علمی، فنی و مستدل به آثار ارسالی به جایزه ارائه دهند.
  زمان معرفی آثار برگزیده، اواخر بهمن ماه و تقدیر از برگزیدگان مصادف با ایام روز جهانی آینده (1 مارس) در اسفندماه خواهد بود.
  برگزیدگان متعهد می شوند در راستای رسالت ترویجی جایزه، پادکست یا ارائه در قالب دیگری از اثر خود را به دبیرخانه تحویل دهند.
  دبیرخانه از این آثار بهره برداری انتفاعی نخواهد داشت و صرفا در راستای ترویج عمومی آینده پژوهی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
BACK